Tento nový e-shop pro Vás stále připravujeme a vylepšujeme.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v tomto internetovém obchodě. Jsou určeny pro koncového zákazníka.

Pro obchodní partnery platí obchodní podmínky dohodnuté při individuálním jednání.

Obchodní podmínky se řídí dle:

  • Občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb
  • Obchodního zákoníku z.č.513/1991
  • zákonu O ochraně spotřebitele č.634/1992
  • zákonu č. 367/2000
  • zákonu O ochraně osobních údajů č.101/2000 ve znění pozdějších novel a předpisů s platností pro Českou republiku


prodávající: Sport Ideal spol.s.r.o., Vietnamská 6,160 00 Praha 6, IČO:27118185, DIČ: CZ27118185, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97613

telefon:774306521 (9.00 -17.00 hod), e-mail:  sport.ideal@quick.cz

kupující: svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „potvrdit“) a převzetím zásilky od přepravce nebo osobně vstupuje do obchodního vztahu s prodávajícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

potvrzení objednávky: Po odeslání objednávky obdrží kupující automatickou odpověď o úspěšném přijetí. Následuje potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu udanou kupujícím nebo výjimečně telefonicky. Potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva.

Veškeré objednávky vyřizujeme obratem. Zboží vystavené v e-shopu máme z 90% pravidelně skladem. Jsme firma zabývající se velkoobchodní distribucí již od r. 1992, tedy jedna z nejdéle fungujících firem na trhu v ČR.

Výjimky z tohoto pravidla jsou ovšem možné a jsou pak obratem komunikovány s kupujícím. V případě možného prodlení je kupující včas informován, seznámen s předpokládanou dobou dodání a má možnost svou objednávku zrušit nebo upravit, atd.

doprava: balíkem PPL : na dobírku

                                     : po platbě předem na účet - je součástí objednávky 

                
poštovné a balné:

* poštovné při platbě bankovním převodem

  hodnoty objednávky 0-500,--Kč   99,--Kč  501-1500,--  89,--Kč  nad 1501,-   zdarma  

* poštovné při platbě na dobírku

  hodnota objednávky 0-500,--  109,--Kč  501-1500,--  99,--Kč  nad 1501,--  49,--Kč  

* cena dopravy nadrozměrných zásilek a zásilek do ciziny apod. je určována individuelně a po domluvě

* balné neúčtujeme

 

osobní odběr   ZDARMA (platba hotově nebo předem převodem na účet)

                      PLATBA KARTOU NENÍ MOŽNÁ

- na adrese prodávajícího 12.00-16.50hod (nebo dle dohody i dopoledne).

- na adrese: V Kněživce 204. 252 67 Tuchoměřice 8.00-12.00hod 

Osobní domluvu v každém případě doporučujeme.

Daňový doklad, který je přiložen k zásilce je jediným dokladem pro potřeby kupní smlouvy. Číslo dokladu a datum vystavení používají kupující a prodejce při své vzájemné komunikaci.

EVIDENCE EET:

Evidenci EET podléhají POUZE platby v hotovosti. 

POSTUP PŘI REKLAMACI

Zboží lze reklamovat dle obecně platných právních norem.

U produktů výživy pro zvláštní účely-stravních doplňků je poskytována záruka po dobu jejich minimální trvanlivosti (vyznačena na obale). Dodávané stravní doplňky musí mít dostatečnou dobu trvanlivosti. Pokud není skladem výrobek čerstvý a doba minimální trvanlivosti je kratší než 3 měsíce, je kupující předem požádán o souhlas a zboží je mu nabídnuto se slevou.

Pokud je zásilka poničena, doporučujeme zásilku nepřebírat. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za ní dopravce. Převzetím poškozené zásilky se vystavujete možným problémům při reklamaci nebo odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen zboží bez odkladů (max. do 3 dnů) prohlédnout, zkontrolovat a případně se spojit s prodejcem.

V případě zjištění závad, je kupující povinen tyto závady oznámit neprodleně e-mailem: sport.ideal@quick.cz nebo telefonicky na č. 774306521. Telefon je obsluhován v čase 9.00-17.00 hod pondělí-pátek.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávnou konzumací stravních doplňků s případným dopadem na zdravotní stav, škody vzniklé nesprávným skladováním, vyšší moci a nesprávnou manipulací. V našem velkoobchodě zásadně prodáváme jen zboží opatřené kompletní dokumentací státní správy.

Prodávající bez zbytečného odkladu reklamaci vyřídí nebo podá zprávu o průběhu vyřizování reklamace.

Odstoupení od kupní smlouvy

Dle zák.č.367/2000 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od data převzetí zboží.

Postup vracení zboží a refundace kupní ceny

Vrátit lze pouze zboží nepoškozené, nepoužité, v původním, originálním obalu, bez známek užívání nebo poškození s veškerým příslušenstvím (např. akční produkt zdarma), s doklady o nákupu. Pro přepravu musí být vracené zboží dobře zabaleno, aby se předešlo jeho dalšímu poškození. Písemné zdůvodnění přiložené k reklamaci je pro její vyřízení nutné.

Zboží lze vrátit osobně, nebo poslat doporučeně. NIKOLI  NA DOBÍRKU.

DOBÍRKOVÉ ZÁSILKY NEBUDOU PŘEBÍRÁNY.

Adresa pro vrácení zásilkou: Sport Ideal s.r.o. V Kněžívce 204,252 67 Tuchoměřice

Adresa pro osobní vrácení zboží: Vietnamská 6, 160 00 Praha 6

(jen v časech 12.30-16,30, nejlépe po osobní domluvě)

Vrácení kupní ceny:

Po obdržení a kontrole vrácené zásilky vystaví prodávající dobropis ve 2 kopiích, který odešle na udanou adresu kupujícího. Kupující dobropis podepíše a odešle 1 kopii zpět. Zároveň na tuto kopii čitelně udá číslo bankovního účtu nebo adresu, na kterou se má kupní cena odeslat složenkou. Cena za odeslání složenkou je 30,- Kč. Další možností je vrácení kupní ceny osobně na adrese prodávajícího po předchozí domluvě. Prodávající je povinen vrátit kupní cenu bezprostředně, nejdéle však do 30 dnů po obdržení dobropisu. Náklady na dopravu (poštovné) jdou na vrub kupujícího.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle z.č.101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „potvrdit“) dává najevo, že si je vědom výše uvedených skutečností a souhlasí se zpracováním osobních údajů pouze pro účely této jednorázové obchodní smlouvy (transakce)

ZÍSKANÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEMOHOU BÝT POSKYTNUTY TŘETÍM OSOBÁM.

Žádáme Vás o udělení souhlasu k použití Vaší emailové adresy, kterou se zavazujeme používat výhradně pro občasné zasílání našich výhodných nabídek (newsletterů). Souhlas projevíte zaškrtnutím políčka při objednávce. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. 

Vaše  osobní emailová adresa je pro naše potřeby jediným údajem, který potřebujeme  s  Vaším  souhlasem  pro náš obchodní styk s Vámi. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti účastníků smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy Občanského a Obchodního zákoníku, stejně jako všechny články těchto obchodních podmínek, kde se snažíme zjednodušeně aplikovat tyto předpisy pro naše specifické účely.